O Dźwigni Finansowej i Depozycie Zabezpieczającym

CZYM JEST DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY

Depozyt zabezpieczający to kwota, która jest wymagana w momencie otwarcia pozycji. Depozyt zabezpieczający nie jest opłatą transakcyjną a procentem, który jest pobierany z salda rachunku handlowego. Ustalony przez MTI Markets depozyt zabezpieczający jest oparty o szacowaną wielkość transakcji i należy traktować go jako zabezpieczenie.


CZYM JEST DŹWIGNIA FINANSOWA

Dźwignia to ważne narzędzie finansowe, dzięki któremu inwestor może zwiększyć swoją rynkową ekspozycję do poziomu, który przewyższa jego początkową inwestycję. Dzięki temu mechanizmowi, inwestor posiadający rachunek z depozytem zabezpieczającym może otwierać pozycje, które w innej sytuacji byłyby dla niego nieosiągalne.


MTI Markets oferuje elastyczne dźwignie finansowe, od 1:100 aż do 1:500. Inwestorzy korzystający z wysokich dźwigni mogą wygenerować duże zyski, jednak powinni pamiętać, że użycie tego mechanizmu może skutkować ujemnym saldem. Dlatego też, niezwykle ważne jest, aby przed rozpoczęciem handlu zrozumieć wszelkie zagrożenia towarzyszące handlowi w oparciu o depozyt zabezpieczający i dźwignię finansową.

Kwota wpłaty 100 - 1.000 USD 1000 - 5.000 USD 5,001+ USD
Dźwignia finansowa aż do 1:500 aż do 1:400 aż do 1:200

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA DEPOZYTU I STOP OUT

Gdy inwestor handluje w oparciu o dźwignię finansową, pożycza określoną ilość pieniędzy od brokera, aby zwiększyć ekspozycję (bez dźwigni ekspozycja byłaby mniejsza). Z uwagi na fakt, że kapitał wpłacony na rachunek jest użyty jako zabezpieczenie tej pożyczki, wykorzystywane są mechanizmy wezwania do uzupełnienia depozytu oraz stop outu, które pomagają w skuteczniejszym zarządzaniu ryzykiem i zapobiegają sytuacji wystąpienia ujemnego salda.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu to pierwsze ostrzeżenie, które informuje, że poziom depozytu zabezpieczającego na rachunku inwestora spadł poniżej określonego wymaganego poziomu (ustalonego przez brokera), a inwestor nie ma wystarczających środków, aby utrzymać otwarte pozycje. Stop out jest aktywowany, gdy saldo na rachunku osiąga niższy poziom niż ten, przy którym dochodzi do wezwania do uzupełnienia depozytu - automatycznie zamykane są wtedy wszystkie otwarte przez inwestora pozycje.


Zadzwoń do działu pomocy
+44 (20) 3129 6537

Wyślij nam emaila
cs@mtimarkets.com

Porozmawiaj z naszym przedstawicielem Kliknij, aby rozpocząć czat

Dostęp do Twojego rachunku
Zaloguj się tutaj